Europejski Kongres Finansowy – Sopot

https://www.efcongress.com/

Obsługa medialna dla redakcji ekonomicznych Bankier.pl, Pulsu Biznesu oraz organizatora konferencji.

Rejestracje wywiadów w studio + streaming

komentarze ekspertów, relacje z wydarzeń towarzyszących

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej.

Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

Aktualne obszary tematyczne EKF:

  • Stabilność sytemu finansowego i zrównoważony rozwój gospodarczy

  • Biznes i ryzyko w bankowości

  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych

  • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski

  • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw

  • Rozwój rynku kapitałowego

  • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w kryzysie

Europejski Kongres Finansowy - Sopotadmin
  • 0
  • 1.3 K