Klub Polska 2025+ (Związek Banków Polskich)

Rejestracja trzema kamerami

Streming

Klub Polska 2025+ ma za zadanie pobudzanie myślenia strategicznego, przełamując dominujące w Polsce podziały partyjne i ideologiczne, które nierzadko stoją na przeszkodzie merytorycznej debaty wymagającej nowego, szerokiego spojrzenia. Klub Polska 2025+, będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów jest inicjatywą środowiska bankowego i wyrazem zainteresowania i troski o przyszłość związaną z zagadnieniami nie zawsze dostrzeganymi lub nieczęsto podejmowanymi w publicznej debacie. Dzień powszedni rzadko daje nam możliwość zatrzymania się w cywilizacyjnym pędzie i zastanowienia nad tym, w którą stronę podąży Polska i świat za pięć, dziesięć, piętnaście czy pięćdziesiąt lat.

https://zbp.pl/klub-polska-2025/cele

Klub Polska 2025+ (Związek Banków Polskich)admin