Film dokumentalny: Lalki nie są do zabawy, zwiastun, reż: Jan Strękowski, Grzegorz Adamczyk

Film dokumentalny pt. „Lalki nie są do zabawy” Długość dokumentu – 23 minuty. Tutaj do pokazania tylko zwiastun filmu.

Scenariusz i reżyseria: Jan Strękowski, Zdjęcia i montaż: Grzegorz Adamczyk, Muzyka: Klaudia Gaugier

Opowieść o sześciu artystkach i ich lalkach. Lalki artystyczne nie odtwarzają ról teatralnych, nie służą do zabawy, lecz jak obraz czy rzeźba mają być oglądane, podziwiane, intepretowane. Z gałganków, masy solnej, owczej wełny, modeliny, gliny, drewna, ścinków materiału, z papieru. Ze wszystkiego można stworzyć lalkę, dzieło sztuki bardzo bliskie człowiekowi, bo pierwowzorem lalki musi być człowiek. Każda z bohaterek tworzy na swój własny niepowtarzalny sposób, każda stara się przekazać swojej lalce cząstkę tego, jak widzi świat i w nim człowieka. Film przedstawia sylwetki twórców i stanowi zarazem przewodnik po nowej na polskim gruncie sztuce tworzenia lalek, unikalnej sztuce.

 

Film dokumentalny: Lalki nie są do zabawy, zwiastun, reż: Jan Strękowski, Grzegorz Adamczykadmin