Reportaż: Etyczna Firma 2017

Misją „Pulsu Biznesu” jest wspieranie przedsiębiorczości, a jednym z jej przejawów promowanie najlepszych wzorców. Jesteśmy przekonani, że choć bycie etycznym nie jest proste, to na pewno jest opłacalne. Dlatego już od pięciu lat promujemy zasady etycznego biznesu wśród polskich firm i wyróżniamy najlepsze praktyki na rynku.

W etycznych firmach warto kupować, pracować i robić z nimi interesy. W Polsce znaczenie etyki w biznesie rosło wraz z upływem czasu i cywilizowaniem się młodej gospodarki rynkowej. W 25-letniej historii polskiego kapitalizmu nie brakło przykładów firm, które wprowadzały kodeksy dobrych praktyk jedynie w celach marketingowych i PR-owskich, a piękne hasła przez nie głoszone miały się nijak do rzeczywistości. Na szczęście  przynajmniej od kilku lat etyczne postępowanie ma u nas taką samą wagę jak w najbardziej rozwiniętych krajach świata, a opinia publiczna dostrzega i piętnuje wszelkie zachowania nie fair. 

Tytuł Etycznej Firmy może zdobyć jedynie firma spełniająca bardzo rygorystyczne kryteria. Dlatego klienci, kontrahenci i pracownicy mogą być pewni, że posługując się tym tytułem, firma w pełni zasługuje na miano uczciwej, rzetelnej i odpowiedzialnej społecznie.

Reportaż: Etyczna Firma 2017admin